/  Posts tagged "Limanlar"

Günümüzde liman operasyonlarının başarısının izlenebilmesi amacıyla elleçlenen yük miktarı, hız ve süre gibi göstergeler kullanılmaktadır. Bunun yanında finans, insan kaynakları, istihdam, güvenlik ve çevre konusunda performans ölçümü yapılmaktadır. UNCTAD TrainForTrade Liman Performansı Puan Kartı uygulaması konuya geniş bir bakış açısı