/    /  Temmuz

İstilacı yabancı türler, bir ekosisteme herhangi bir nedenle ülke içinden veya dışından sonradan eklenmiş olan ve belli bir süre zarfında oradaki biyolojik çeşitliliği doğrudan veya dolaylı olarak olumlu-olumsuz etkileyerek ekosistemde baskın hale gelen türler olarak tanımlanmaktadır. İstilacı yabancı türlerin yaratmış

Hakkı Gökhan ELÜSTÜNUzmanYeşil Büyüme Politikaları Birimigokhan.elustun@izka.org.tr En genel anlamıyla enerji verimliliği, aynı fonksiyonu çeşitli yöntem ve uygulamalar aracılığıyla daha düşük enerji tüketimi ile gerçekleştirmek, sarf edilen her birim enerjinin daha fazla hizmet ve ürüne dönüşmesi olarak tanımlanabilir.  Enerji verimliliği, enerji kayıplarının

Günümüzde liman operasyonlarının başarısının izlenebilmesi amacıyla elleçlenen yük miktarı, hız ve süre gibi göstergeler kullanılmaktadır. Bunun yanında finans, insan kaynakları, istihdam, güvenlik ve çevre konusunda performans ölçümü yapılmaktadır. UNCTAD TrainForTrade Liman Performansı Puan Kartı uygulaması konuya geniş bir bakış açısı