/  Posts tagged "Deniz Taşımacılığı"

Günümüzde liman operasyonlarının başarısının izlenebilmesi amacıyla elleçlenen yük miktarı, hız ve süre gibi göstergeler kullanılmaktadır. Bunun yanında finans, insan kaynakları, istihdam, güvenlik ve çevre konusunda performans ölçümü yapılmaktadır. UNCTAD TrainForTrade Liman Performansı Puan Kartı uygulaması konuya geniş bir bakış açısı

Dünyada endüstrilerin ve girişimlerin merkezine sürdürülebilirliğin oturduğu bir dönemde, rekabet gücünü artırabilmek için yalnızca kümelenme yetmiyor. Coğrafi yakınlığın sağladığı doğal avantajı, işbirliğine, yenilikçiliğe, kar getirmenin yanı sıra sosyal ve çevresel faydaların da sağlanmasına dönüştürmek gerekiyor. Flanders Liman Kümesi gibi bir