/  Posts tagged "Mavi Büyüme"

Ajansımızın “yeşil büyüme” ve “mavi büyüme” odağındaki çalışmaları akademik literatürde de kendine yer buluyor. İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Aslı Öğüt Erbil ve Yüksek Lisans öğrencisi Mehmet Eroğlu tarafından kaleme alınan “İklim Değişikliği Odaklı Politika Üretim ve Planlama Süreçlerinde Bilim-Politika

İnsanların sağlıklı beslenmesi açısından son derece önemli protein kaynağı olan balık ve su ürünlerinin tüketimi dünya genelinde giderek yaygınlaşmaktadır. Artan küresel balık tüketimi ve bu kapsamda aşırı avlanma nedeniyle küresel balık stokları üzerinde ciddi olumsuzluklar ortaya çıkmaktadır. Söz konusu olumsuzlukların

İstilacı yabancı türler, bir ekosisteme herhangi bir nedenle ülke içinden veya dışından sonradan eklenmiş olan ve belli bir süre zarfında oradaki biyolojik çeşitliliği doğrudan veya dolaylı olarak olumlu-olumsuz etkileyerek ekosistemde baskın hale gelen türler olarak tanımlanmaktadır. İstilacı yabancı türlerin yaratmış

Günümüzde liman operasyonlarının başarısının izlenebilmesi amacıyla elleçlenen yük miktarı, hız ve süre gibi göstergeler kullanılmaktadır. Bunun yanında finans, insan kaynakları, istihdam, güvenlik ve çevre konusunda performans ölçümü yapılmaktadır. UNCTAD TrainForTrade Liman Performansı Puan Kartı uygulaması konuya geniş bir bakış açısı