/  2021 (Page 3)

Hakkı Gökhan ELÜSTÜNUzmanYeşil Büyüme Politikaları Birimigokhan.elustun@izka.org.tr En genel anlamıyla enerji verimliliği, aynı fonksiyonu çeşitli yöntem ve uygulamalar aracılığıyla daha düşük enerji tüketimi ile gerçekleştirmek, sarf edilen her birim enerjinin daha fazla hizmet ve ürüne dönüşmesi olarak tanımlanabilir.  Enerji verimliliği, enerji kayıplarının

Günümüzde liman operasyonlarının başarısının izlenebilmesi amacıyla elleçlenen yük miktarı, hız ve süre gibi göstergeler kullanılmaktadır. Bunun yanında finans, insan kaynakları, istihdam, güvenlik ve çevre konusunda performans ölçümü yapılmaktadır. UNCTAD TrainForTrade Liman Performansı Puan Kartı uygulaması konuya geniş bir bakış açısı

İzmir Eko-verimlilik Programı, İzmir’de Eko-Verimlilik Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi’nin finansal aracı olan mali destek programıdır. Proje, 2011 yılında, İzmir’de eko-verimlilik uygulamalarının yaygınlaştırılması amacı ile İZKA tarafından TTGV ve EBSO işbirliği ile başlatılmıştır. Proje bir kamu kurumunun, sanayi işletmelerinin verimliliğini artırmak vizyonuyla,

Dünya nüfusunun hızlı artışı, şehirleşme ile karasal tarım alanlarının azalması, doğal balık stokları üzerinde avcılığın yaratmış olduğu baskılar nedeniyle avcılık yolu ile gerçekleştirilebilecek üretimin sürdürülebilirlik sınırlarına gelmiş olması akuakültürün önemini artırmıştır. Günümüzde dünyanın en hızlı büyüyen ve dünya nüfusunun protein