/  Sürdürülebilir Kalkınma (Page 4)

İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin günümüze kadar ki gelişimine bakıldığı zaman, birbirinden ayrı fonksiyonları ve uygulama süreçleri olmasına rağmen, tamamıyla bütünleşik bir yaklaşım içinde gerçekleştirilmesi gereken bu iki faaliyetin gün geçtikçe kalkınma politikalarının uygulanmasındaki öneminin arttığı gözlemlenmektedir.

Covid-19 virüs salgınına benzer krizlerle başa çıkmak ve benzerlerinin ileride de gerçekleşeceği gerçekliğiyle beraber yaşamayı öğrenmek, kentsel ve bölgesel sistemlerin sıklıkla karşılaşacağı bir olgu olacaktır. Bu bağlamda, kalkınma ve planlama yazınında ‘resilience’ (direnç, uyum, esneklik, bağışıklık) kavramı güncel bir tartışma

Türkiye’nin enerji politikalarının öncelikleri içerisinde yer alan, dışa bağımlığın azaltılması, kaynak, güzergâh, teknoloji çeşitliliği yaratılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve enerji üretiminde çevresel kaynakların en aza indirilmesinin temelinde enerjide arz güvenliğinin sağlanması olduğu açıktır.