/    /  Ağustos (Page 2)

İnsanların sağlıklı beslenmesi açısından son derece önemli protein kaynağı olan balık ve su ürünlerinin tüketimi dünya genelinde giderek yaygınlaşmaktadır. Artan küresel balık tüketimi ve bu kapsamda aşırı avlanma nedeniyle küresel balık stokları üzerinde ciddi olumsuzluklar ortaya çıkmaktadır. Söz konusu olumsuzlukların