/  Posts tagged "Sonuç Odaklı İzleme ve Değerlendirme"

İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin günümüze kadar ki gelişimine bakıldığı zaman, birbirinden ayrı fonksiyonları ve uygulama süreçleri olmasına rağmen, tamamıyla bütünleşik bir yaklaşım içinde gerçekleştirilmesi gereken bu iki faaliyetin gün geçtikçe kalkınma politikalarının uygulanmasındaki öneminin arttığı gözlemlenmektedir.